Skattemelding

Skattemeldingen er her!

Skatteetaten har i dag kommet med skattemeldingen, men vet du nok om skatt? Hvorfor du skatter og hva du skatter av?

I Norge har det offentlige store oppgaver som kommer befolkningen til gode. Skatten vi betaler, brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel. I tillegg til å dekke fellesskapets utgifter, skal skattene bidra til økonomisk utjevning mellom borgerne.

spørsmål

Inntektsskatt

Som skattemessig bosatt i Norge betaler du skatt av inntektene du har opptjent i løpet av et kalenderår. Du er skattepliktig for lønn og andre inntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekter fra utleie av eiendom og inntekter fra aksjer.

Inntektsskatten er på 22 prosent for 2019. I 2018 var inntektsskatten på 23 prosent. Skatten beregnes av alminnelig inntekt, som er din samlede inntekt etter at fradragene du har krav på er trukket fra. Hvor mye du skal betale i skatt, vil avhenge av hvor stor inntekt du har hatt. De som har liten inntekt betaler forholdsmessig mindre skatt enn de som har høy inntekt.

Formueskatt

Her i Norge betaler vi skatt av den formuen vi har per 31. desember i et kalenderår. Dette kan for eksempel være bankinnskudd, aksjer, bil og fast eiendom. Du må betale formuesskatt både til kommune og stat.

Formuesskatten beregnes av nettoformuen din. Nettoformue er formuen du har etter at fradragsberettiget gjeld er trukket fra.

I dag får du svar på vårens store spørsmål - får du igjen på skatten?

telle-penger

I dag kom skattemeldingen og her er det du trenger å vite om den.

I skattemeldingen ser du en foreløpig beregning av skatten din, men den kan endres. Du kan ha enten..

  • Tilgodebeløp: Det de skylder deg.
    Hvis det i skatteoppgjøret står at du har penger tilgode betyr det at du har betalt for mye i skatt og får penger igjen.
    Dato for utbetaling kan være inntil tre uker etter skatteoppgjørsdatoen som du finner øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.
    Beløp under 100 kroner utbetales ikke.

  • Restskatt: Det du må betale.
    Hvis du har fått restskatt eller «baksmell» betyr det at du har betalt for lite i skatt i fjor og at du må betale penger tilbake.

Datoer du må huske på i forhold til skatt!

4. april: Skattemeldingen blir tilgjengelig

29. april: Frist for å delegere rettigheter til andre for å kontrollere og levere din skattemelding

30. april: Frist for å levere skattemeldingen

30. april: Frist for å søke om utsettelse

15. mai: Frist for å endre kontonummer for hvor skattepengene kommer

20. juni: Den første utbetalingen av skattepengene

15. august: Andre utbetaling av skattepengene

23. oktober: Tredje og siste utbetaling av skattepengenebegynn-å-spare-penger

Fikk du ikke like mye som håpet?

Skulle skattepengene betale sommerens ferie eller nye grill, men så har du mindre enn forventet tilgode på skatten?

Uansett hva du drømmer om kan du låne penger til det, uten krav til sikkerhet. Hos våre anbefalte långivere kan du låne alt mellom 1.000 kr opp til 500.000 kr! Nedbetalingstiden bestemmer du og du kan som sagt bruke pengene på akkurat det du vil!

Du kan finne vår lånetilbud her og kredittkort her.  

Annonse. Låneeksempel: Nom. rente 11,74 %, eff. rente 12,81 %, 250 000 kr o/10 år, kostnad 181 666 kr, totalt 431 666 kr.