Vilkår og betingelser

Ved å sende dine opplysninger inn til oss, gir du House of Banks tillatelse til å sende deg finansielle tilbud og mer informasjon via den opplyste e-post.

 

Tjenesten er helt omkostningsfri.

De opplysninger vi kan ha er begrenset til brukerens e-mail og navn. Utover dette har vi adgang til å se brukerens interaksjon tilhørende sendte e-poster. For å unngå misbruk og for å dokumentere en tilmelding til vårt nyhetsbrev, blir brukerens IP også logget når det skjer en tilmelding. 
Som bruker kan man alltid  få slettet de opplysninger vi har ved å skrive til: [email protected]

Når du sier ja takk til å motta våre e-mails, vil du løpende motta tilbud på både kredittkort og lån.
Vi forsøker å gjøre våre nyhetsbrev underholdende og informative og vi henviser kun til lån og kredittkort som vi kan stå inne for.

Som mottaker av nyhetsbrevene kan du alltid trekke på vår ekspertise og svare tilbake med dine spørsmål eller kommentarer.

Din tilmelding kan alltid trekkes tilbake med ett enkelt klikk – knappen finner du i bunden av alle våre nyhetsbrev. Tilmeldingen er helt gratis og uforpliktende. Dine informasjoner blir ikke del med en tredjepart.

 • Vi sender kun e-post til folk som aktivt har sendt opplysninger til oss og ønsket tilbud.
 • De tilbud vi sender ut er utelukkende innenfor den finansielle sektor.
 • Det er mulig å melde seg av alle våre tilbud med ett klikk, som finnes i bunnen av alle e-poster.
 • Har du spørgsmål eller kommentarer er det alltid mulig å svare på våre e-poster.
 • Ansatte hos House of Banks (Swiftfox ApS) har adgang til å se tilmeldte e-postadresser i systemet. 
 • E-postadresser blir ikke delt med andre parter.
 • Som bruker kan du alltid få slettet de opplysninger vi har om deg ved å skrive til: [email protected]

For å demonstrere vårt engasjement for databeskyttelse og for å forbedre effektiviteten av overholdelsen av retningslinjene våre, har vi i House of Banks utvalgt en medarbeider, som hovedansvarlig for at vi overholder databeskyttelsesloven. Denne medarbeider kaldes en DPO.

DPOens oppgave omhandler: 

 • Informere og rådgive øvrige medarbeidere omhandlende opplysninger i henhold til databeskyttelsesloven, nasjonal lovgivning eller EU-baserte regler. 
 • Sikre tilpasningen av denne politikken ift. databeskyttelsesloven, nasjonal lovgivning eller EU-baserte databeskyttelseslover. 
 • Veilede med hensyn til utførelsen af databeskyttelse-konsekvensvurderinger 
 • Fungere som kontaktpunktet og samarbeide med myndighetene omhandlende databeskyttelse
 • Etablere og drive et system som gir hurtige og hensigtmessige svar på forespørsler fra dataemner
 • Sikre etablering av prosedyrer og kontraktmessige standarbestemmelser mhp. å sikre overholdelse av denne politikken av en tredjepart som: 
 • Gir personopplysninger til House of Banks
 • Mottar personopplysninger fra House of Banks
 • Har adgang til personopplysninger som er innsamler eller behandlet av House of Banks

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å få innsikt i, rettet eller slettet dine personopplysninger
 • Du har også rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine og få behandlingen av personopplysningene begrenset. 
 • Særlig har du en ubetinget rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine som brukes i direkte markedsføring. 
 • Hvis behandlingen av dine personopplysninger er på bakgrunn av ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke til enhver tid. Din tilbakekallelse vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger innen tilbakekallelsen av samtykket. 
 • Du har rett til å motta personopplysningene, som du selv har angivet, i et strukturert og standard format som er maskinlesbart. 
 • Du kan alltid levere en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighet, f.eks. Datatilsynet.

Den juridiske personen som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:

Swiftfox ApS
CVR: DK35207198
Vestre Havnepromenade 1B, 4 9000 Aalborg

Vi sørger løpende for å tilpasse våre betingelser til gjeldende lovgivning. Skulle våre betingelser endres, vil dette fremgå på denne siden.

Hvis behandlingen av dine personoplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke til enhver tid. Din tilbakekallelse vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen foretatt innen din tilbagekaldelse av ditt samtykke.

Du kan alltid innsende en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighet, for eksempel Datatilsynet.

Du kan alltid innsende en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighet, for eksempel Datatilsynet.
Sist oppdatert: 13.06.19