datamaskin-målinger-undersøk

Betalingsanmerkninger

Hva er betalingsanmerkninger?

Utrolig mange av våre kunder har betalingsanmerkninger og spør om hjelp til hvordan de kan fjernes..
Har du betalingsanmerkninger kan det være vanskelig å få godkjent lån, et kredittkort og andre finansielle tjenester som mobilabonnement.

Når kan du få en betalingsanmerkning?

 • Hvis det er registrert et lønns-/trygdetrekk på deg
 • Hvis det er registrert utleggspant i eiendom, konto eller verdipapirer
 • Hvis du har rettslig eller tvunget gjeldsordning
 • Hvis du er registrert personlig konkurs

Hvem kan gi deg en betalingsanmerkning?

 • NAV innkreving
 • Skatteetaten
 • Lokal skatteoppkrever (kemner)
 • Alle politi- og lensmannskontor, namsfogden i store byer.

Det er et privat inkassobyrå, Statens innkrevingssentral eller andre namsmenn som kan gi deg betalingsanmerkninger . 

Når slettes betalingsanmerkninger?

En betalingsanmerkning skal slettes

 • Når kravet er blitt oppgjort i sin helhet (som trekkes i lønn/trygd for eller det er tatt pant for)
 • Hvis trekket er stanset av andre årsaker
 • Når utleggspantet er slettet (NB: for studielån slettes ikke pantet før hele studielånet er oppgjort)
 • Når en gjeldsordning er gjennomført
 • Når en bobehandling er avsluttet

Selve anmerkningen i utleggsregisteret er det kun namsmannen som kan slette. For å gjøre dette trenger han en melding fra inkassoselskapet/ kreditor om at kravet er betalt.  

I saker hvor du har betalt etter avholdt utleggsforretning og resultatet av denne var «intet til utlegg» eller «utleggstrekk» (rekk i lønn/ trygd) så bør du alltid på eget initiativ kontrollere at betalingsanmerkningen er slettet. 

Finner du ut at det fortsatt henger igjen en betalingsanmerkning som stammer fra utleggsregisteret må du kontakte namsmannen i den kommunen hvor utleggsforretningen ble avholdt. Du bør informere om at saken er oppgjort og gjerne sende kopi av kvittering for mest mulig fortgang i saken. Namsmannen vil da kontakte kreditor/ inkassoselskapet får å få dette bekreftet.

Hvordan sjekke betalingsanmerkninger på seg selv

Ønsker du så sjekke betalingsanmerkninger dine? Det kan du gjøre her. 

Uten betalingsanmerkninger kan du søke om lån, kredittkort og andre finansielle tjenester, som du finner her. 

Bruker du dette smart kan det gi deg store fordeler. Men husk å unngå nye betalingsanmerkninger!

Annonse. Låneeksempel: Nom. rente 12,76% eff. rente 14,14, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, total 307 463 kr.

1 hendelser på “Betalingsanmerkninger”

Stengt for kommentarer.